Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Hebe

Số điện thoại : 0086-18217495276

WhatsApp : +008618217495276

Free call
QC Hồ sơ
chúng tôi đã đạt chứng nhận ISO 9001 và cũng đã được chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao và mới của tỉnh Giang Tô.

 • JIANGSU HAITEL MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2015
  Số: 19228/0
  ngày phát hành: 2017-07-03
  Ngày hết hạn: 2020-07-02
  Phạm vi/phạm vi: Quality management system
  cấp bởi: qualityaustria
 • JIANGSU HAITEL MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: ISO 14001:2015
  Số: 03421/0
  ngày phát hành: 2017-07-03
  Ngày hết hạn: 2020-07-02
  Phạm vi/phạm vi: Enviromnmental Manage ment system
  cấp bởi: qualityaustria
 • JIANGSU HAITEL MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: certificate
  Số: m.2929.206.c6153
  ngày phát hành: 2020-05-08
  Ngày hết hạn: 2025-05-18
  Phạm vi/phạm vi: KN95 mask machine production line
  cấp bởi: UDEM
 • JIANGSU HAITEL MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: CE
  Số: No.EC.1282.0D130326.JHM0404
  ngày phát hành: 2014-03-26
  Ngày hết hạn: 2020-09-18
  Phạm vi/phạm vi: candy,chocolate,food manufacturing and packing machinery
  cấp bởi: ECM
 • JIANGSU HAITEL MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: MD-20-04-50
  ngày phát hành: 2020-04-16
  Ngày hết hạn: 2024-04-16
  Phạm vi/phạm vi: Mask machine
  cấp bởi:
 • JIANGSU HAITEL MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn:
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • JIANGSU HAITEL MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn:
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • JIANGSU HAITEL MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn:
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • JIANGSU HAITEL MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn:
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • JIANGSU HAITEL MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn:
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

yufang@yfshh.com
+008618217495276
0086-18217495276
1348472473@qq.com
86-18217495276
0086-18217495276